Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése

Projektadatok

Projekt cím: Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése
Projektazonosító: KEHOP-2.2.2-15-2016-00107
Kedvezményezettek: Mónosbél Község Önkormányzata és a NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Támogatás összege: 876 044 030 Ft
Projekt összköltsége: 1 020 140 686 Ft
A projekt megvalósításának kezdete: 2016.06.02.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2024.11.25. 

A projekt bemutatása

A Széchenyi 2020 program keretében Balaton Községi Önkormányzat, Bekölce Községi Önkormányzat, Bükkszentmárton Községi Önkormányzat, Mikófalva Községi Önkormányzat, Mónosbél Községi Önkormányzat 876,04 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el a „Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-00107 azonosító számú projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 1,020 milliárd forintból valósul meg, amit 85.874825%-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz. A projekt támogatási összegéből Balaton Községi Önkormányzat, Bekölce Községi Önkormányzat, Bükkszentmárton Községi Önkormányzat, Mikófalva Községi Önkormányzat, Mónosbél Községi Önkormányzat részesül az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság konzorciumi vezetésével.

A projekt keretében Balaton, Bekölce, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél szennyvíztisztító telepének felújítása valósul meg.
A szennyvíztisztító telep tervezett biológiai kapacitása 2.900 LEÉ, hidraulikai kapacitása 300 m³/d.

Végátemelő
A mónosbéli szennyvíztisztító telep és a hálózati végátemelő egy szerves egységet alkot, egy idejű fejlesztésük szükséges. A végátemelő kapacitása, működése, szabályozhatósága jelentős hatással van a szennyvíztisztító telep mindenkori biztonságos és hatékony üzemére, annak elválaszthatatlan részét képezi. A szennyvíztisztító telep optimális kiterhelésére a jelenlegi végátemelő működtetésével nem alkalmas és nem is lehetséges. Új, frekvenciaváltókkal szabályozott szivattyúk beépítése szükséges a kapcsolódó technológiai gépészeti szerelvényekkel. 

A telepet és a mónosbéli átemelőt összekötő nyomóvezeték változatlan formában megmarad a jelenlegivel azonos méretben, anyagminőségben és nyomvonalban.

5 db közbenső átemelő
A közbenső átemelők közül 5 db átemelőben a meglévővel azonos paraméterű szivattyúk kerülnek a beépítésre a régi nehezen üzemeltethető típusok helyett. 

Mechanikai tisztítás
A végátemelő felől a nyers szennyvíz nyomóvezeték a gépi rács fogadóterébe köt be. A feladott – telepre beérkező nyers szennyvíz - mennyiséget indukciós mennyiségmérő műszerrel mérik, amely mérő a gépi rács alatt a technológiai gépházban kerül elhelyezésre.
Az új gépi finomrács résmérete 5 mm. A berendezés a kifogott rács-szemét víztelenítését is elvégzi. Az új gépi rács tartalékaként, azzal egybeépítve, egy új 10 mm-es kézi tisztítású rácson a megkerülési lehetőség biztosított. A gépi rács meghibásodása, eltömődése esetén a túlbukó ablakon a kézi rácson át folyik tovább a szennyvíz. 

Biológiai tisztítás (3 párhuzamos sor)
A tervezett biológiai tisztító eljárás átfolyásos, eleveniszapos - három párhuzamos anoxikus-oxikus (időben váltakozó) zónából és három utóülepítőből álló - egyedi tervezésű, automatikus üzemirányítású oxidációs, mélylégbefúvásos technológia.
A biológiai műtárgyak teljes körű gépészeti felújítása is megtörténik. 

Fertőtlenítés
A tisztított szennyvíz gravitációsan a meglévő felújított fertőtlenítő műtárgyba jut, ahol a szennyvíz mennyiségével arányos nátrium-hipoklorit oldatos fertőtlenítés lehetősége biztosított.

Tisztított szennyvíz elvezetés
A tisztított szennyvíz elvezetés változatlan nyomvonal és vezetéken változatlan formában marad meg. Az elfolyó tisztított szennyvíz (a meglevő kivezetésen keresztül) befogadója továbbra is az Eger patak.

„Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése” című projekt elszámolható összköltsége 1 020 140 686 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 876 044 030 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású. A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Kérdés esetén a projektről az alábbi elérhetőségen érdeklődhet: nfp@nfp.hu