Mónosbél Község Önkormányzat 2023. évi munkaterve

Előterjesztés

 Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az éves munkatervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

A határozat elfogadásához egyszerű többségű döntés szükséges.

        /2023. (    ) Képviselő-testületi határozat

Mónosbél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján elfogadja a 2023. évi munkatervét a … melléklet szerint.

Határidő: azonnal
      Felelős: polgármester
 jegyző

Mónosbél, 2023. január

Varga Sándorné        

 polgármester

 

Melléklet a       /2023. (    ) Képviselő-testületi határozathoz

Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. évi munkaterve

Január 18.

Napirend

  1. Mónosbél Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkatervének elfogadása

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. Általános iskolai felvételi körzethatárok tervezetének véleményezése

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

  1. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgálati szerződés elfogadása

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

  1. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. január 12.

 

Február 15.

Napirend

1. Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás 2023. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítők:              Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

                                   Balázs Zsuzsanna intézményvezető

2. Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének elfogadása

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 

3. Mónosbél Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 

4. A temetőről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítők:              Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 

5. 2023. évi közművelődési szolgáltatási terv elfogadása

Előkészítő: Dorkóné Elek Adrienn közművelődési munkatárs

Előadó: Varga Sándorné polgármester

 

6. A polgármester 2023. évi szabadságolási terve

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. február 9.

 

Március 8.

Napirend

1. Mónosbél Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítők:              Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

 

2. A szociális és gyermekjóléti alapellátások térítési díjainak felülvizsgálata

Előadó:                                 Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                           Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. március 2.

 

Március 29.

Napirend

1. Közbeszerzési terv elfogadása 2023. évre

Előadó:                                 Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                           Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatására pályázat kiírása

Előadó:                                 Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                           Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. március 23.

 

Április 26.

Napirend

1. A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása

Előadó:                                 Varga Sándorné polgármester

Előkészítő:                           Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. április 20.

 

Május 24.

Napirend

1. A 2022. évi költségvetési beszámoló, zárszámadási rendelet elfogadása

Előadó:                      Varga Sándorné polgármester

Előkészítők:              Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. Az önkormányzat 2022. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése

Előadó, előkészítő:             Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

3. Beszámoló a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2022. évi tevékenységéről

Előadó, előkészítő:             Balázs Zsuzsanna Intézményvezető

4. Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó, előkészítő:             Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

5. Beszámoló a Bélapátfalvai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról

Előadó, előkészítő:             Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. május 18.

 

Június 28.

Napirend

1. Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről

Előadó, előkészítő:             Rendőrkapitány

2. Az Önkormányzat által 2022. évben támogatott civil szervezetek beszámolói

Előadók, előkészítők:

Antal József elnök, Mónosbéli Polgárőr Egyesület

Előkészítési határidő: 2023. június 22.

 

Július 26.

Napirend

1. Tájékoztató a települési könyvtári szolgáltatásokról

Előadó: Varga Sándorné polgármester

Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. július 20.

 

Szeptember 27.

Napirend

1. Mónosbél Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó:          Varga Sándorné polgármester

Előkészítők:  Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2024. évi fordulójához

Előadó, előkészítő:             Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. szeptember 21.

 

Október 25.

Napirend

1. A polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Gyermekjóléti és Szociális Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

Előadó: Varga Sándorné polgármester

Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. A polgármester beszámolója a Bélapátfalva-Bükkszentmárton-Mónosbél Köznevelési Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

Előadó: Varga Sándorné polgármester

Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

3. A polgármester beszámolója az átruházott hatáskörökben hozott döntéseiről

Előadó: Varga Sándorné polgármester

Előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. október 19.

 

November 22.

Napirend

1. Mónosbél Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előadó:          Varga Sándorné polgármester

Előkészítők:  Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. A helyi adóról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata

Előadó:          Varga Sándorné polgármester

Előkészítők:  Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. november 16.

 

December 13.

Napirend

1. Az Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési terve

Előadó, előkészítő: Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

2. A polgármester 2023. évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztató

Előadó, előkészítő:             Dudásné dr. Géczi Erika jegyző

Előkészítési határidő: 2023. december 7.

 Varga Sándorné

   polgármester